Thông báo v/v tham gia BHYT năm 2019

Đoàn thanh niên

Thông báo v/v tham gia BHYT năm 2019.

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ( BHYT) sửa đổi bổ sung đã được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2015.
Thực hiện thông báo số 2873/BHXH-TB ngày 03/08/2018 của Bảo hiểm xã hội Quận Đống Đa về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
Phòng Y tế tiến hành cho sinh viên tham gia BHYT đợt 3 (đợt cuối cùng) sinh viên nào chưa tham gia BHYT năm 2019 đề nghị nhanh chóng xuống phòng Y tế để làm thủ tục.
Số tiền được tính theo CT: (1,390,000 x 4,5% x 70% x số tháng tham gia).
Cụ thể

+ Sinh viên khóa K 57; 56; 55: Mua thẻ BHYT 9 tháng; từ 01/04/2019 đến 31/12/2019 số tiền: 394,065 (Ba trăm chín mươi tư nghìn không trăm sáu mươi lăm đồng).
+ Sinh viên khóa K54: Mua thẻ BHYT(05 tháng); từ 01/04/2019 đến 31/08/2019 Số tiền: 218,925(Hai trăm mười tám nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng).
+ Thời gian thu tiền BHYT từ: 05/03/2019 đến 11/03/2019
+ Địa điểm nộp tiền: Phòng Y tế - tầng 1 nhà B
Ghi chú:
- Lớp trưởng thu tiền, lập danh sách sinh viên tham gia BHYT theo mẫu chuyển xuống phòng Y tế đúng thời gian quy định.
- Sinh viên thuộc đối tượng chính sách (yêu cầu photo thẻ BHYT nộp cho lớp trưởng trong thời gian thu tiền).

- Sinh viên đã tham gia BHYT đợt 1,2 chưa nhận thẻ đề nghị xuống phòng Y tế nhận thẻ BHYTkhẩn trương.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!