Sidebar

Magazine menu

23
Mon, May

Tập huấn các quy định, quy chế của Nhà trường cho các viên chức tập sự, viên chức mới tiếp nhận năm 2020 - 2021

Tin tức khác

Ngày 12/01/2022, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức tập huấn các quy định, quy chế của Nhà trường cho các viên chức tập sự, viên chức mới tiếp nhận năm 2020 - 2021.

 

Tham gia buổi tập huấn có PGS, TS Nguyễn Minh Hằng - Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự cùng lãnh đạo một số đơn vị liên quan và gần 90 viên chức tập sự, viên chức mới tiếp nhận năm 2020 - 2021.

PGS, TS Nguyễn Minh Hằng - Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự phổ biến Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy định về tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc đối với viên chức; Quy định đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động; Quy định về đi nước ngoài đối với viên chức; Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động; Quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu; Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý; Quy định về nghỉ không hưởng lương đối với viên chức; Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức; Quy định về ghi nhận sự đóng góp của tổ chức, cá nhân "Vì sự phát triển của Trường ĐH Ngoại thương", Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ; Quy chế dân chủ; Quy chế giám sát của cán bộ, viên chức, người lao động và người học đối với hoạt động của trường.

PGS, TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý đào tạo phổ biến Quy chế về đào tạo trình độ đại học.

PGS, TS Vũ Hoàng Nam - Trưởng phòng Quản lý khoa học phổ biến Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ, Quy định về chương trình nghiên cứu.

PGS, TS Hồ Thúy Ngọc - Trưởng khoa Đào tạo quốc tế phổ biến Quy định về quản lý đào tạo và quản lý người học các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

TS. Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng phổ biến Quy định về đảm bảo chất lượng bên trong trường, Quy chế về xây dựng ngân hàng đề thi, ra đề thi, tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

ThS. Bùi Ngọc Dũng - Trưởng phòng Quản trị thiết bị phổ biến Quy định về quản lý và sử dụng tài sản của Nhà trường.

ThS. Nguyễn Ngọc Tân - Phó trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên phổ biến Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy, Quy định về quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền trong trường.

ThS. Đào Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế phổ biến Quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế

TS. Cao Thị Hồng Vinh - Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Sau đại học phổ biến Quy chế về tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.