Sidebar

Magazine menu

27
Sun, Nov

Thông báo Kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017;

Căn cứ hướng dẫn số 603/BGDĐT- GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;
Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương ngày 11/07/2017 trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Số thí sinh được xét trúng tuyển – đối tượng tuyển thẳng: 68 thí sinh

Tài liệu cần nộp: Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2017


2. Số thí sinh được ưu tiên xét tuyển – được cộng điểm vào tổng điểm chung: 223 thí sinh

Xem Danh sách trúng tuyển – đối tượng tuyển thẳng: tại đây!

Xem Danh sách được ưu tiên xét tuyển – được cộng điểm vào tổng điểm chung: tại đây!

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 603/BGDĐT- GDĐH ngày 17/02/2017 (mục 3.b), sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng phải nộp bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).
Thời gian xác nhận nhập học: trước ngày 20/07/2017
Địa điểm xác nhận nhập học: Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương
Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (024) 32595154 (Máy lẻ 202,204,207 ).