Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun

Hội nghị phổ biến Luật Thi đua khen thưởng năm 2022

Tin tức khác

Ngày 17/05/2023, Phòng Thanh tra Pháp chế, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 cho toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên của Nhà trường tại cả 3 cơ sở.

 

Tham dự Hội nghị, về phía Trường ĐH Ngoại thương có: PGS, TS Lê Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch Hội đồng Trường; TS Nguyễn Lệ Hằng - Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế; PGS, TS Nguyễn Minh Hằng - Trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự; Trưởng/ Phó một số đơn vị trong trường; Đại diện các tổ chức Đoàn thể, cùng các viên chức, người lao động và sinh viên của Nhà trường.


Thực hiện kế hoạch số 123/KH-ĐHNT ngày 1/3/2023 về Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của viên chức,người lao động và sinh viên trong toàn trường về công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời để công tác thi đua, khen thưởng thực sự khuyến khích, động viên viên chức, người lao động và sinh viên phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thi đua khen thưởng 2022 đến toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên. Nhà trường đã mời Bà Ngô Thị Việt Hà - Phó trưởng Phòng II, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tham dự Hội nghị và phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy chia sẻ, trong những năm vừa qua, phong trào thi đua, khen thưởng đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban lãnh đạo Nhà trường, các tổ chức đoàn thể cùng các viên chức, người lao động và sinh viên của Nhà trường đặc biệt quan tâm. Hội nghị phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 được Nhà trường tổ chức với mong muốn các cán bộ, giảng viên, sinh viên có hiểu biết sâu sắc và vận dụng luật mới vào thực tiễn công việc.


Tại Hội nghị, Bà Ngô Thị Việt Hà đã trình bày đánh giá 17 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2005 và những điểm mới, những điểm cần lưu ý trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.


Hội nghị khép lại với phần trao đổi, thảo luận sôi nổi giữa người tham dự và báo cáo viên về việc thi hành và triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 trong thực tiễn.