Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun

Thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho tân sinh viên khóa 62 tại trụ sở chính Hà Nội

Thông tin tuyển sinh chung năm 2023

Trường ĐH Ngoại thương tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho tân sinh viên khóa 62 tại trụ sở chính Hà Nội.


Nội dung: Chi tiết xem tại đường link: Link