Sidebar

Magazine menu

27
Sun, Nov

Thông báo về kế hoạch học tập của tân sinh viên K59 trúng tuyển theo phương thức 1 và 2 năm 2020

Thông tin tuyển sinh chung năm 2020

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020 – 2021 và Kết luận của tập thể lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương ngày 01/09/2020, Trường Đại học Ngoại thương thông báo:

Tân sinh viên Khóa 59 trúng tuyển theo phương thức 1 và 2 đã hoàn thành thủ tục nhập học chính thức vào ngày 05-06/09/2020 sẽ bắt đầu Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa từ ngày 07/09/2020 đến hết ngày 20/09/2020 và bắt đầu học tập trung theo thời khóa biểu từ ngày 21/09/2020.
Do tình hình diễn biến của dịch COVID – 19 còn phức tạp, Nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể về điều kiện đảm bảo an toàn cho sinh viên khi học tập trung và lịch học cụ thể đối với từng khối lớp gửi đến sinh viên và các đơn vị sau thông báo này.
Đối với các sinh viên đến từ/ đi qua vùng dịch, cần thực hiện các hướng dẫn cụ thể của bộ phận y tế tại các cơ sở trước khi tham gia học tập tại trường.