Thông báo xét học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid 19 (Học bổng C1)

Học bổng - Việc làm

Căn cứ Thông báo về các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 tại Trụ sở chính Hà Nội.

 Để kịp thời hỗ trợ sinh viên khắc phục khó khăn do dịch Covid 19

Phòng Quản lý đào tạo thông báo thu hồ sơ xét học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid 19 (Học bổng C1), chi tiết như sau:

  1. Mức học bổng

Khóa

Mức HB

Loại Khá/kỳ

(đồng)

Mức HB

Loại Giỏi/kỳ

(đồng)

Mức HB

Loại Xuất Sắc/kỳ (đồng)

K55; 56; 57; 58

4.650.000

6.950.000

9.250.000

       2. Tiêu chí xét chọn
- Điểm xét chọn là điểm TBCHT HK1/2019-2020 tính đến thời điểm xét học bổng, điểm rèn luyện xét chọn là điểm rèn luyện của HK1/2019-2020.

- SV phải đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên và có điểm rèn luyện theo đúng quy định.

- Sinh viên phải nộp hồ sơ xin xét chọn học bổng (Theo mẫu quy định).

- Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ và xếp loại học bổng của sinh viên, xét từ trên xuống dưới cho đến hết chỉ tiêu.

- Sinh viên nhận học bổng C1 vẫn có thể nhận học bổng A, C, D, E.

      3.Hồ sơ xét chọn
(1) Đơn xin xét chọn học bổng có xác nhận của chính quyền địa phương (Theo mẫu);

(2) Các thành tích trong thời gian học đại học (nếu có, bản foto).

(3) Các giấy tờ, minh chứng khác (nếu có)

      4. Thời gian nhận hồ sơ
- Sinh viên nộp hồ sơ xin xét chọn từ ngày 11->13/05/2020 tại Phòng QLĐT, tầng 2, nhà A (gặp cô Đào Thu Thủy) hoặc gửi chuyển phát nhanh (tính theo dấu chuyển phát nhanh;

Địa chỉ nơi nhận: Phòng Quản lý Đào tạo, tầng 2, nhà A, Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội).

- Thời gian trao học bổng (dự kiến): thứ 6, ngày 15/05/2020.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!