Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun

TẾT NGOẠI THƯƠNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

FTU | HAPPY LUNAR NEW YEAR OF THE DRAGON 2024! From FTU with Love. ----- Copyright: Music by StudioKolomna (@StudioKolomna) for Lunar New Year & Tết Nhà Mình | Hòa Minzy x Lăng LD x Huỳnh Hiền Năng Cameramen: Nguyễn Việt Bách Nguyễn Nam Anh Edited by Nguyễn Nam Anh Released on February 9th, 2024 by Department of Communication & Community Relations, FTU.