Sidebar

Magazine menu

27
Sun, Nov

Phòng Y tế: Thông báo về lịch khám sức khỏe đối với Tân sinh viên K59

Thông tin tuyển sinh chung năm 2020

Phòng Y tế Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho các sinh viên nhập học ngày 09/09/2020 và đăng ký khám tại trường như sau:

Địa điểm: Phòng Hội thảo sinh viên - tầng 1, Nhà ký túc xá 4 tầng

Thời gian:

Ngày 12/09/2020

+ Sáng: 07h00 đến 11h00

+ Chiều: 13h30 đến 16h00

Ngày 13/09/2020

+ Sáng: 07h00 đến 11h00

+ Chiều: 13h30 đến 16h00

Ghi chú:

1. Sinh viên phải mang theo hồ sơ, đã khai đầy đủ, có dán ảnh

2. Thí sinh đã khám sức khỏe tại các cơ sở y tế có chức năng khám, đề nghị mang theo Phiếu đã khám để nộp cho Phòng Y tế Nhà trường

3. Sinh viên lưu ý kê khai đầy đủ thông tin về Bảo hiểm y tế sinh viên (yêu cầu bắt buộc) tại ứng dụng Sổ tay điện tử (FTU e-Home/ Chức năng Khảo sát)