Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Hợp tác doanh nghiệp

Phát huy thế mạnh là môi trường đào tạo năng động, sáng tạo và tích cực hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương luôn xác định hợp tác doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường nhờ vào những triển vọng kết nối nguồn lực trong tương lai.

Đặc biệt trong bối cảnh đổi mới cơ chế hoạt động, Nhà trường luôn tích cực, chủ động trong việc mở rộng các mối quan hệ với các nhà đầu tư, các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Nhà Trường xác định hợp tác với doanh nghiệp theo một số định hướng như sau:

  • Chuyển giao tri thức, công nghệ quản lý thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn
  • Đổi mới chương trình gắn kết đào tạo với thực tiễn
  • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
  • Tài trợ học bổng và các khóa học kiến thức, kỹ năng cho sinh viên
  • Tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc thi, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của sinh viên
  • Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật cho Nhà trường

Để thặt chặt mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, hàng năm Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Diễn đàn hợp tác giữa Doanh nghiệp với Nhà trường. Đây là nơi để Nhà trường và các đối tác Doanh nghiệp nhìn lại hiệu quả hợp tác, đề xuất những hướng phát triển mới, đặc biệt là nơi phát huy vai trò tích cực của các Doanh nghiệp trong việc hoàn thiện chương trình góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp và xã hội. Trong khuôn khổ Diễn đàn, các doanh nghiệp cũng được giới thiệu về doanh nghiệp của mình cũng như các cơ hội việc làm cho sinh viên trường Đại học Ngoại Thương thông qua Ngày hội việc làm cho sinh viên. 

Trong những năm qua, Nhà trường đã ký kết hàng trăm thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các đối tác của Nhà trường là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Rạng Đông, Unilever, Lotte, Minami Fuji, EY, CPA Australia, Coca Cola, VP Bank, Sumitomo, ACB, Phú Thái, Deloite. Ernst&Young… Các thỏa thuận hợp tác đều hướng đến việc tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, thực hiện tư vấn và chuyển giao mô hình quản trị hiện đại cho doanh nghiệp, tăng tính thực tiễn trong đào tạo.

Những mô hình hợp tác tiêu biểu có thể kể đến là mô hình hợp tác chuyển giao tri thức với Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng, mô hình hợp tác ba bên với Tập đoàn Imperial và Đại học Niagara (Hoa Kỳ), mô hình đào tạo thông qua chương trình GMC với công ty Minami Fuji (Nhật Bản), mô hình hợp tác đào tạo cán bộ với Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội, các chương trình khởi nghiệp sáng tạo, v.v, các mô hình hợp tác mới với các đối tác phát triển như : DEPOCEN, VSV, CSCI, TOPICA.

Trong những năm tiếp theo, công tác hợp tác với doanh nghiệp sẽ đi vào chiều sâu, hơn nữa dựa trên nền tảng thế mạnh của cả Nhà trường và Doanh nghiệp, góp phần tạo dựng mối quan hệ hiệu quả và bền vững. Thời gian tới, Nhà trường sẽ tích cực triển khai mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Ngân hàng Quân đội (MB), Tập đoàn Vingroup, Học viện Viettel... Nhà Trường xác định hợp tác với doanh nghiệp theo một số định hướng: Chuyển giao tri thức, công nghệ quản lý thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn; Đổi mới chương trình gắn kết đào tạo với thực tiễn; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; Tài trợ học bổng và các khóa học kiến thức, kỹ năng cho sinh viên; Tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc thi, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của sinh viên; Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật cho Nhà trường.

Với những thế mạnh và tiềm năng hợp tác dồi dào, Trường Đại học Ngoại thương đã, đang và sẽ luôn là điểm đến hợp tác đáng tin cậy cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, vì sự phát triển lâu dài và bền vững.

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐHNT