Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”

Văn bản - Quy định

Ngày 31/12/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”.

Theo đó, nhà giáo có các tiêu chuẩn sau thì được đề cử, bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”:
- Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trong cuộc sống, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Là tấm gương điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong năm học, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa tại địa phương và trong toàn ngành.
Bên cạnh đó, quy định đối tượng bình chọn là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thuộc:
- Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường chuyên biệt;
- Các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các cơ sở công lập và ngoài công lập.

Toàn văn Quyết định tại đây >>>