Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác Đảng

Ngày 27/04/2023, Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trường.

 

 

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Nhà trường có sự hiện diện của đồng chí Bùi Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Phạm Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Đào Ngọc Tiến, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và hơn 800 đảng viên của Đảng bộ Trường tham dự trực tiếp tại Hội trường D201 (Cơ sở Hà Nội) và trực tuyến qua nền tảng MS Team (Cơ sở II TP HCM và Cơ sở Quảng Ninh).

 

Về phía đại biểu khách mời, tới dự và báo cáo tại Hội nghị có GS, TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

 

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 về xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.

 

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; những giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những vấn đề đặt ra về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay.

 

Người đứng đầu cấp uỷ lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, có nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; có tri thức, tích cực, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đề nghị, để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra của chuyên đề năm 2023, Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc căn cứ Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác, các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy trường, xuất phát từ thực tiễn, lựa chọn vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, tác phong, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để xây dựng nội dung chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách phù hợp, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, có các biện pháp cụ thể để khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị năm 2023.