Các chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học

Vừa làm vừa học

Các chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng từ năm 2016).

Áp dụng cho các chuyên ngành:

1. Kinh tế đối ngoại từ CN26 KTĐN (Bằng 2); TC36 KTĐN (VLVH) trở đi;

2. Quản trị kinh doanh quốc tế CN12 QTKD (Bằng 2); TC12 QTKD (VLVH) trở đi.

Thông tin chi tiết xem tại đây>>>