TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2021

Sau đại học

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2021

Bạn là sinh viên FTU,
Bạn có muốn trở thành học viên cao học FTU, nghiên cứu sinh FTU?
Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy tìm hiểu thông tin và liên hệ với chúng tôi:
Thông báo TUYỂN SINH THÁNG 6 đào tạo trình độ Thạc_sĩ, Tiến_sĩ năm 2021
Tiến sĩ Kinh tế quốc tế
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ Kinh tế quốc tế (tiếng Anh)
Thạc sĩ Chính sách và Luật thương mại quốc tế (tiếng Anh)
Thạc sĩ Điều hành cao cấp – EMBA
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ Kinh tế quốc tế (tiếng Việt)
Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
Thạc sĩ Luật Kinh tế
Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Thạc sĩ Kinh doanh thương mại


Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://sdh.ftu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh.../
 NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG KIẾN THỨC: Từ 12/3/2021 – 4/4/2021 tại đường link sau: http://bit.ly/dangkyBSKTdotT3nam2021
 NHẬN ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ÔN THI: Từ 29/3/2021-16/4/2021 tại đường link sau: http://bit.ly/dangkyONTHIdotT3nam2021
 NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH:
Từ 29/3/2021 đến hết 15/5/2021
--------------------------------------------------------------------------
 Thông tin liên hệ:
Khoa Sau đại học - Trường Đại học Ngoại thương (Số 91 - Phố Chùa Láng – Hà Nội)
Tầng 9 – nhà A – A906
ĐT: 0243.259.5158/ máy lẻ 215, 217
Hotline: 035.3901.533
Website: sdh.ftu.edu.vn