Sidebar

Magazine menu

27
Sun, Nov

Thông báo về ngưỡng điểm trúng tuyển chính thức đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển 3 của trường ĐHNT

Thông tin tuyển sinh chung năm 2020

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về ngưỡng điểm trúng tuyển chính thức đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển 3.

Căn cứ kết luận của cuộc họp Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương ngày 05/09/2020,
Trường Đại học Ngoại thương thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển chính thức đại học hệ chính quy theo Phương thức xét tuyển 3 - xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020; hướng dẫn qui trình nhập học chính thức đối với các thí sinh đáp ứng các điều kiện trúng tuyển như sau:
Về ngưỡng điểm trúng tuyển chính thức
Ngưỡng điểm trúng tuyển chính thức đại học hệ chính quy theo Phương thức xét tuyển 3 của Nhà trường xem tại Phụ lục 1 đính kèm theo thông báo này.
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của trường (http://tuyensinh.ftu.edu.vn) từ 18h00 ngày 05/09/2020.
Nhà trường sẽ gửi thông báo trúng tuyển chính thức và hướng dẫn qui trình nhập học đến từng thí sinh qua email thí sinh đã đăng ký trên hệ thống xét tuyển trực tuyến.
Lưu ý
Các thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học chính thức từ 8h00 – 17h00 ngày 09/09/2020.
Về địa điểm nhập học và đầu mối liên hệ
+ Nhập học tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ: Số 91, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội (Hotline: 0352530798)
+ Nhập học tại Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh: Ban Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (Hotline: 02835127257)
Trong trường hợp thí sinh có khó khăn về tài chính, thí sinh có thể đăng ký nhận hỗ trợ từ Quỹ cho vay học bổng FTU-Mabuchi và các chương trình hỗ trợ khác của nhà trường.
Thí sinh không thực hiện nhập học theo trình tự các bước của quy định trên coi như không có nguyện vọng học và bị hủy kết quả xét tuyển theo Phương thức 1 và 2 của Nhà trường.
Nếu vì điều kiện khách quan thí sinh không thể thực hiện thủ tục nhập học vào thời gian trên đây, thí sinh phải thông báo cho nhà trường theo đầu mối liên hệ ở trên. Trong trường hợp thí sinh không có lý do phù hợp và/hoặc không có minh chứng phù hợp, nhà trường sẽ đưa thí sinh ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp có lý do phù hợp, trong vòng 15 ngày kể từ ngày bắt đầu nhập học ở trên, nếu thí sinh không thông báo tới đầu mối liên hệ của Trường ở trên, thí sinh cũng sẽ bị đưa ra khỏi danh sách trúng tuyển.

PHỤ LỤC 1: BẢNG NGƯỠNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CHÍNH THỨC

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 3

Kèm theo Thông báo số: 616 /TB-ĐHNT ngày 05/09/2020 về ngưỡng điểm trúng tuyển chính thức đại học hệ chính quy năm 2020 theo Phương thức xét tuyển 3

Stt

Tên chương trình

Mã xét tuyển

Điểm trúng tuyển

A.    TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

1         

Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại

TT1

27.2 

2         

Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế

TT2

25.75

3         

Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng

TT3

25.75

4         

Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại

CLC1

27.0 

5         

Chương trình CLC Kinh tế quốc tế

CLC2

26.0 

6         

Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

CLC3

26.6

7         

Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

CLC4

26.0

8         

Chương trình CLC Quản trị kinh doanh

CLC5

25.5

9         

Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng

CLC6

25.5

10     

Chương trình CLC Kế toán -Kiểm toán theo định hướng ACCA

CLC7

26.0

11     

Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế

CLC12

26.6 

12     

Chương trình CLC Quản trị khách sạn

CLC13

25.5

13     

Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại

TC8

25.0 

14     

Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại

NN1

25.0 

15     

Chương trình CLC Tiếng Trung thương mại

NN2

25.0 

16     

Chương trình CLC Tiếng Nhật thương mại

NN3

25.0 

B. CƠ SỞ II TẠI TP HỒ CHÍ MINH

1

Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại

CLC8

25.5

2

Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

CLC9

25.5

3

Chương trình CLC Quản trị kinh doanh

CLC10

25.5

4

Chương trình CLC Tài chính - Ngân hàng

CLC11

25.5