Sidebar

Magazine menu

27
Sun, Nov

Các ngành và chương trình tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Đại học

Năm 2022, trường ĐH Ngoại thương chính thức tổ chức tuyển sinh với các chương trình Đào tạo chính quy dưới đây (xem chi tiết trong ảnh).

  Bên cạnh các chương trình Đào tạo chính quy tương tự như năm 2021, Nhóm ngành Marketing chính thức được Nhà trường bổ sung vào chương trình giảng dạy. Cụ thể, Trụ sở chính Hà Nội tuyển sinh chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Marketing số; Cơ sở II - TP. HCM tuyển sinh chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Truyền thông Marketing tích hợp.

 Ngoài ra, Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế tại Trụ sở chính Hà Nội cũng tổ chức tuyển sinh Chương trình CLC Kinh doanh số mới vào năm nay.

Các thí sinh, phụ huynh học sinh đang quan tâm về việc nghiên cứu các Nhóm ngành, chuyên ngành tại trường ĐH Ngoại thương có thể tham khảo!


_____________________________________
 Thông tin Tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương xem chi tiết tại:
 Website nhà trường: http://ftu.edu.vn/
 Website Phòng Quản lý đào tạo: http://qldt.ftu.edu.vn/
 Fanpage Diễn đàn sinh viên Trường Đại học Ngoại thương FTU Forum: https://www.facebook.com/ForumFTU/
 Page Tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương: https://www.facebook.com/TuyensinhFTU
 Group K61 FTUer: https://www.facebook.com/groups/k61ftuerhitahomerun