Sidebar

Magazine menu

15
Mon, Jul
32 Bài viết mới

CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI SÁNG TẠO MÔ HÌNH KINH DOANH BỀN VỮNG ĐÔNG NAM Á - ECOTHON IN ASEAN

Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo

CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI SÁNG TẠO MÔ HÌNH KINH DOANH BỀN VỮNG ĐÔNG NAM Á - ECOTHON IN ASEAN


⏰Thời hạn đăng ký: trước ngày 16/7/2024
Link đăng ký: https://ecothon.net/application/ecothon.php
Hướng dẫn đăng ký: https://bom.so/PkgNrM
Thông tin chi tiết cuộc thi: https://bom.so/zDnDF8
------------


Ecothon in ASEAN - Cuộc thi sáng tạo mô hình kinh doanh bền vững Đông Nam Á là chương trình thường niên dành cho các ý tưởng mô hình kinh doanh sáng tạo hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững số 12 (SDG12) về “Tiêu thụ và Sản xuất Bền vững” (SCP).
Cuộc thi cung cấp cho các startup khóa đào tạo chuyên sâu, cố vấn và huấn luyện 1-1 về áp dụng các chiến lược kinh doanh bền vững cũng như kỹ năng thuyết trình gọi vốn đầu tư.
Đối tượng tham gia: Các nhóm dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp có 3 thành viên trở lên:
- Có giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững để phát triển mô hình kinh doanh khả thi
- Đáp ứng tiêu chí mô hình kinh doanh: bền vững, đổi mới sáng tạo, đáp ứng thị trường, và cạnh tranh.
Quyền lợi khi tham gia:
- Được cố vấn và huấn luyện 1-1 bởi các chuyên qua uy tín trong nước và quốc tế
- Được vinh danh và chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín
- Mở rộng mạng lưới đối tác Hàn Quốc và Đông Nam Á
- Cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt bao gồm:
+ Giải nhất: 27 triệu đồng
+ Giải nhỉ: 18 triệu đồng
+ Giải ba: 9 triệu đồng
 Lộ trình: 15 dự án được chọn sẽ tham gia:
- Giai đoạn 1: Khóa đào tạo: từ ngày 05 đến 07/08
- Giai đoạn 2: Coaching và Mentoring 1-1: từ ngày 12 đến 22/08
- Giai đoạn 3: Demo day: 06/09
 Ecothon in ASEAN là bệ phóng cho các startup nâng tầm ý tưởng kinh doanh bền vững và vươn ra quốc tế.
 Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để đưa startup của bạn lên tầm cao mới!
#EcothonInVietnam #SDG12 #sustainableconsumption #sustainableproduction #ASEAN
------------------------------------------------------------------
Ecothon in ASEAN - Cuộc thi sáng tạo mô hình kinh doanh bền vững Đông Nam Á là chương trình thường niên dành cho các ý tưởng mô hình kinh doanh sáng tạo hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững số 12 (SDG12) về “Tiêu thụ và Sản xuất Bền vững” (SCP). Ecothon in ASEAN được đồng tổ chức bởi Bộ Doanh nghiệp SMEs & Khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS), Quỹ Hanns Seidel Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEM Hàn Quốc (ASEIC) và đồng chủ trì bởi đầu mối chính phủ tại 5 quốc gia Đông Nam Á (Lào, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam).
Tại Việt Nam, Cơ quan đầu mối chính phủ là Cục Phát triển Doanh nghiệp AED - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU chính thức trở thành Đối tác triển khai chương trình Ecothon năm 2024 tại Việt Nam.
Chương trình gồm các hoạt động chính:
Chương trình đào tạo TOT Huấn luyện viên Kinh doanh Bền vững Đông Nam Á - ASEAN Sustainable Business Coach Training (ngày 22-23/07)
- Link đăng ký: Link đăng ký: https://ecothon.net/application/tot.php
- Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/07/2024
Cuộc thi sáng tạo mô hình kinh doanh bền vững - Ecothon in ASEAN (ngày 5-7/08)
- Link đăng ký: https://ecothon.net/application/ecothon.php
- Hạn đăng ký: trước ngày 16/7/2024
Video giới thiệu chương trình: https://youtu.be/hovQXEwaC3Y?si=WnjHNYpY5otCoIr0
—----------------------------------------------------
Ecothon in Vietnam
➤ Địa chỉ: Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) - Phòng H305, Toà H - Trường Đại học Ngoại thương, Số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
➤ Hotline:
Ms. Mina - Điều phối chương trình tại Việt Nam (0796 110 990)
➤ Email: fiis@ftu.edu.vn hoặc huonglm.fiis@ftu.edu.vn
➤ Fanpage:
https://www.facebook.com/fiisftu
https://www.facebook.com/sib.ftu.fiis
https://www.facebook.com/Ecothon.ASEAN

CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI SÁNG TẠO MÔ HÌNH KINH DOANH BỀN VỮNG ĐÔNG NAM Á - ECOTHON IN ASEAN


⏰Thời hạn đăng ký: trước ngày 16/7/2024
Link đăng ký: https://ecothon.net/application/ecothon.php
Hướng dẫn đăng ký: https://bom.so/PkgNrM
Thông tin chi tiết cuộc thi: https://bom.so/zDnDF8
------------


Ecothon in ASEAN - Cuộc thi sáng tạo mô hình kinh doanh bền vững Đông Nam Á là chương trình thường niên dành cho các ý tưởng mô hình kinh doanh sáng tạo hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững số 12 (SDG12) về “Tiêu thụ và Sản xuất Bền vững” (SCP).
Cuộc thi cung cấp cho các startup khóa đào tạo chuyên sâu, cố vấn và huấn luyện 1-1 về áp dụng các chiến lược kinh doanh bền vững cũng như kỹ năng thuyết trình gọi vốn đầu tư.
Đối tượng tham gia: Các nhóm dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp có 3 thành viên trở lên:
- Có giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững để phát triển mô hình kinh doanh khả thi
- Đáp ứng tiêu chí mô hình kinh doanh: bền vững, đổi mới sáng tạo, đáp ứng thị trường, và cạnh tranh.
Quyền lợi khi tham gia:
- Được cố vấn và huấn luyện 1-1 bởi các chuyên qua uy tín trong nước và quốc tế
- Được vinh danh và chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín
- Mở rộng mạng lưới đối tác Hàn Quốc và Đông Nam Á
- Cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt bao gồm:
+ Giải nhất: 27 triệu đồng
+ Giải nhỉ: 18 triệu đồng
+ Giải ba: 9 triệu đồng
 Lộ trình: 15 dự án được chọn sẽ tham gia:
- Giai đoạn 1: Khóa đào tạo: từ ngày 05 đến 07/08
- Giai đoạn 2: Coaching và Mentoring 1-1: từ ngày 12 đến 22/08
- Giai đoạn 3: Demo day: 06/09
 Ecothon in ASEAN là bệ phóng cho các startup nâng tầm ý tưởng kinh doanh bền vững và vươn ra quốc tế.
 Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để đưa startup của bạn lên tầm cao mới!
#EcothonInVietnam #SDG12 #sustainableconsumption #sustainableproduction #ASEAN
------------------------------------------------------------------
Ecothon in ASEAN - Cuộc thi sáng tạo mô hình kinh doanh bền vững Đông Nam Á là chương trình thường niên dành cho các ý tưởng mô hình kinh doanh sáng tạo hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững số 12 (SDG12) về “Tiêu thụ và Sản xuất Bền vững” (SCP). Ecothon in ASEAN được đồng tổ chức bởi Bộ Doanh nghiệp SMEs & Khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS), Quỹ Hanns Seidel Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEM Hàn Quốc (ASEIC) và đồng chủ trì bởi đầu mối chính phủ tại 5 quốc gia Đông Nam Á (Lào, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam).
Tại Việt Nam, Cơ quan đầu mối chính phủ là Cục Phát triển Doanh nghiệp AED - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU chính thức trở thành Đối tác triển khai chương trình Ecothon năm 2024 tại Việt Nam.
Chương trình gồm các hoạt động chính:
Chương trình đào tạo TOT Huấn luyện viên Kinh doanh Bền vững Đông Nam Á - ASEAN Sustainable Business Coach Training (ngày 22-23/07)
- Link đăng ký: Link đăng ký: https://ecothon.net/application/tot.php
- Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/07/2024
Cuộc thi sáng tạo mô hình kinh doanh bền vững - Ecothon in ASEAN (ngày 5-7/08)
- Link đăng ký: https://ecothon.net/application/ecothon.php
- Hạn đăng ký: trước ngày 16/7/2024
Video giới thiệu chương trình: https://youtu.be/hovQXEwaC3Y?si=WnjHNYpY5otCoIr0
—----------------------------------------------------
Ecothon in Vietnam
➤ Địa chỉ: Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) - Phòng H305, Toà H - Trường Đại học Ngoại thương, Số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
➤ Hotline:
Ms. Mina - Điều phối chương trình tại Việt Nam (0796 110 990)
➤ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
➤ Fanpage:
https://www.facebook.com/fiisftu
https://www.facebook.com/sib.ftu.fiis
https://www.facebook.com/Ecothon.ASEAN