Sidebar

Magazine menu

Hướng dẫn triển khai, tập hợp số liệu và lập các báo cáo thống kê về các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐH Ngoại thương

Kết nối & Phục vụ cộng đồng

Hướng dẫn triển khai, tập hợp số liệu và lập các báo cáo thống kê về các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐH Ngoại thương.

 Chi tiết xem tại đây >>>