Sidebar

Magazine menu

27
Mon, May

Hợp tác doanh nghiệp

Phát huy thế mạnh là môi trường đào tạo năng động, sáng tạo và tích cực hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương luôn xác định hợp tác doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường nhờ vào những triển vọng kết nối nguồn lực trong tương lai.

Ngày 15/5/2024, Khoa Quản trị Kinh doanh, Hội sinh viên tài năng khoa QTKD (FBA Elite) phối hợp cùng Navigos Group tổ chức buổi buổi chia sẻ định hướng nghề nghiệp “Đánh dấu con đường sự nghiệp của bạn – Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” (Highlight your career path – Be loved at first sight) và hướng dẫn viết, chữa CV cho sinh viên.

Ngày 26/04/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, Trường ĐH Ngoại thương (FBSP) và Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngày 30/3/2024, Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (Feretco), Trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp với Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) và Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu tổ chức cho sinh viên đại học hình thức Vừa làm Vừa học (VLVH) tham quan, học tập học phần Quản trị đổi mới tại Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường với sự phát triển của cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và kinh tế quốc gia, Trường Đại học Ngoại Thương đã triển khai xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp (FTU Business Support Platform – fbsp.ftu.edu.vn) từ năm 2020.

More Articles ...