Sidebar

Magazine menu

29
Sun, Jan

Danh sách Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của Nhà trường

Sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi

 Danh sách Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của Nhà trường

1/ Danh sách Nhà giáo Nhân dân:

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Năm được phong

Ghi chú

1

GS.TS Bùi Xuân Lưu

Nguyên Hiệu trưởng

2002

Đã mất

2

GS.TS Nguyễn Thị Mơ

Nguyên Hiệu trưởng

2006

Đã nghỉ hưu

2/ Danh sách Nhà giáo Ưu tú:

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Năm được phong

Ghi chú

1

Ông Nguyễn Đức Dị

Khoa Kinh tế Ngoại thương

1990

Đã nghỉ hưu

2

GS. Đinh Xuân Trình

Nguyên Trưởng Khoa Kinh tế Ngoại thương

1990

Đã nghỉ hưu

3

PGS. Vũ Hữu Tửu

Khoa Kinh tế Ngoại thương

1992

Đã mất

4

ThS Vũ Phạm Đính

Nguyên Phó Hiệu trưởng

1994

Đã nghỉ hưu

5

Ông Phạm Ngọc Châu

Khoa Cơ bản - Kiến thức Cơ sở

1994

Đã nghỉ hưu

6

PGS.TS Nguyễn Hồng Đàm

Nguyên Phó Hiệu trưởng

1996

Đã nghỉ hưu

7

Ông Nguyễn Thanh Hải

Nguyên Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

1998

Đã nghỉ hưu

8

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Khoa Tiếng Pháp

2000

Đã nghỉ hưu

9

ThS Đặng Việt Thường

Nguyên Trưởng phòng CTCT&SV

2000

Đã mất

(2004)

10

Ông Khúc Lễ

Nguyên Phó Trưởng K. Tiếng Anh

2002

Đã nghỉ hưu

11

Ông Đàm Quang Chiểu

BM. Tiếng Nga

2002

Đã nghỉ hưu

12

GS,TS Hoàng Văn Châu

Nguyên Hiệu trưởng

2008

 

13

PGS,TS Nguyễn Thị Quy

Nguyên Phó Hiệu trưởng

2008

 

14

PGS, TS Đỗ Thị Loan

Nguyên Trưởng Khoa TATM

2008

Đã nghỉ hưu

15

PGS,TS Vũ Chí Lộc

Nguyên Chủ tịch

HĐ trường

2008

 

16

PGS, TS Lê Đình Tường

Khoa Kinh tế Ngoại thương

2008

Đã nghỉ hưu

17

Ông Nguyễn Diêp Thuỵ

K. Cơ bản

2008

Đã nghỉ hưu

18

Ông Nguyễn Xuân Thảo

K. Tiếng Pháp

2008

Đã mất

(2013)

19

PGS, TS Nguyễn Như Tiến

Khoa Kinh tế Ngoại thương

2008

Đã mất

(2011)

20

PGS, TS Nguyễn Văn Hồng

Nguyên Phó Hiệu trưởng

2010

 

21

PGS, TS Hà Văn Riễn

Nguyên Trưởng K. Tiếng Pháp

2010

 

22

PGS, TS Nguyễn Duy Liên

Nguyên Trưởng K. Đào tạo Tại chức

2010

 

23

PGS, TS Nguyễn Hữu Khải

Nguyên Trưởng phòng QLKH

2010

Đã mất

(2011)

24

PGS,TS Bùi Ngọc Sơn

Nguyên Phó Hiệu trưởng

2012

 

25

PGS, TS Đoàn Văn Khái

Nguyên Trưởng K.Lý luận chính trị

2012