Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun
29 Bài viết mới

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

Các đơn vị

https://tapchi.ftu.edu.vn/

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (QL&KTQT) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, phát triển, nâng cao hiệu quả công tác xuất bản Tạp chí theo quy định của Trường, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật xuất bản và các quy định khác của Nhà nước.

Hiện tại, tổng số cán bộ, viên chức của đơn vị có 05 thành viên.

Tổng biên tập    : PGS, TS Từ Thúy Anh

Thư ký tòa soạn: PGS, TS Trần Thị Ngọc Quyên

Năm 1969, để phục vụ hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, Trường ĐHNT đã xuất bản tài liệu dịch “Những vấn đề Kinh tế ngoại thương”. Đây được coi là sản phẩm tiền thân của Tạp chí.

Năm 1990, Trường ĐHNT xuất bản tài liệu “Sinh hoạt khoa học”.

Năm 1993, Trường ĐHNT xuất bản “Nội san Những vấn đề kinh tế ngoại thương”.

Năm 2002, Tạp chí Kinh tế đối ngoại được xuất bản theo Giấy phép hoạt động số 180/GP-BVHTT ngày 22/4/2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin và được phép xuất bản bằng tiếng Việt thường kỳ, 6 kỳ/năm.

Năm 2009, Quyết định sô 207/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 19/8/2009 về Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, trong đó Tạp chí Kinh tế đối ngoại được tính điểm trong Hội đồng Ngành Kinh tế và Hội đồng Ngành Luật học với mức điểm từ 0 – 0,5 điểm.

Năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế (International Standard Serial Nubber) cho Tạp chí Kinh tế đối ngoại là: ISSN 1859 – 4050.

Năm 2013, số tiếng Anh của Tạp chí - External Economics Review được xuất bản. Trường ĐHNT đã tăng kỳ Tạp chí lên 12 kỳ/năm (trong đó có 3 kỳ xuất bản bằng Tiếng Anh) theo Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in số 189/GP-BTTTT ngày 29/5/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm 2017, Tạp chí được tính đểm công trình từ 0 - 0,75 trong Hội đồng Giáo sư Ngành Kinh tế thuộc Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Cũng trong năm này, Tạp chí đã tham gia vào hệ thống Cơ sở dữ liệu đầu tiên: Vietnam Citation Gateway (VCGate).

Năm 2019, Tạp chí Kinh tế đối ngoại đổi tên thành Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế và Tiếng Anh là Journal of International Economics and Management theo Giấy phép số 500/GP-BTTTT ngày 15/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí định hướng phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, xuất bản 9 kỳ Tạp chí tiếng Việt và 3 kỳ Tạp chí tiếng Anh một năm.

Tháng 4 năm 2020, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia đã cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN cho Tạp chí QL&KTQT Tiếng Việt là 2615 - 9848 và Tạp chí Journal of International Economics and Management Tiếng Anh là 2615 - 9856. Ngày 07/07/2020, Tạp chí được tách từ Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế và trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Trường ĐHNT. Năm 2020 cũng là năm đánh dấu sự tham gia của Tạp chí vào Hệ thống chỉ mục quốc tế Crossref và Google Scholar.

Năm 2021: Tạp chí QL&KTQT ghi nhận những dấu ấn rất quan trọng:

Tháng 11/2021, Tạp chí Tiếng Anh (JIEM) của Trường ĐHNT đã chính thức được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước xét duyệt vào Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm từ 0 - 1,0 trong Hội đồng Giáo sư Ngành Kinh tế.

Năm 2021 cũng đánh dấu thời điểm JIEM tham gia thành công vào 4 Hệ thống chỉ mục mới, trong đó có 1 hệ thống trong nước là Hệ thống Tạp chí trực tuyến Việt Nam Vietnam Journals Online (VJOL) và 3 Hệ thống quốc tế uy tín là: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Bielefeld Academic Search Engine (BASE) và Open Academic Journals Index (OAJI).

Với sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang thâm nhập sâu rộng vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, việc chuyển đổi số với Tạp chí là một xu hướng tất yếu phải hướng đến. Tạp chí tiếng Anh Journal of International Economics and Management đã thành công trong việc đưa phần mềm quản lý tạp chí online vào hoạt động từ cuối năm 2021. Tạp chí tiếng Anh JIEM hiện đang vận hành trên nền tảng OJS (Open Journal System), bao quát tất cả các khía cạnh của xuất bản tạp chí trực tuyến, từ việc thiết lập một trang web tạp chí tới các tác vụ vận hành như quá trình nộp bài của tác giả, phản biện của chuyên gia, biên tập, xuất bản, lưu kho và lập chỉ mục cho tạp chí. OJS được phát hành lần đầu tiên vào năm 2002 với tư cách là một sáng kiến nghiên cứu và phát triển Dự án Tri thức công cộng (Public Knowledge Project) của trường Đại học British Columbia, với sự hỗ trợ của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Canada, Quỹ Max Bell, Quỹ Pacific Press Endowment và Quỹ MacArthur. Hiện tại, phần mềm tiếp tục được phát triển dưới sự đồng bảo trợ của Dự án Kiến thức công cộng Đại học British Columbia, Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản Canada và Thư viện Đại học Simon Fraser.

Có thể nói, từ những tài liệu dịch và một chuyên san hẹp chỉ tập trung vào những vấn đề kinh tế ngoại thương như xuất khẩu, nhập khẩu, kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương… có tính chất tác nghiệp, Tạp chí đã mở rộng dần phạm vi đăng tải các công trình nghiên cứu từ lý thuyết tới thực tiễn về các vấn đề trong lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn liên quan tới kinh tế, quản trị, quản lý, luật, tài chính-ngân hàng, giáo dục, ngôn ngữ. Với 20 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí QL&KTQT đã từng bước trở thành một địa chỉ thu hút nhiều các nhà khoa học trong và ngoài nước công bố các kết quả nghiên cứu khoa học. Năm 2021, Tạp chí đã có sự thay đổi nổi bật về hoàn thiện dần cơ cấu tổ chức, phát triển mạng lưới các nhà khoa học uy tín tại Việt Nam và quốc tế, ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin trong quá trình xuất bản và quản trị tạp chí, hoàn thiện các quy định liên quan đến tác giả, phản biện, chuẩn hoá hình thức và nội dung bài viết, quy trình biên tập, xuất bản. Tạp chí QL&KTQT đã tham gia vào 7 hệ thống cơ sở dữ liệu uy tín, trong đó có 2 hệ thống của Việt Nam (VCGate và VJOL) và 5 hệ thống chỉ mục quốc tế uy tín (Crossref, Google Scholar, DOAJ, BASE, OAJI). 

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

  1. GS, TS Nguyễn Thị Mơ – Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế đối ngoại (03/2002 - 12/2010)
  2. GS, TS Hoàng Văn Châu – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (01/2011 - 7/2020)
  3. PGS, TS Vũ Hoàng Nam - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (05/2020 – 09/ 2021)
  4. PGS, TS Từ Thúy Anh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (09/2021 đến nay)