Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

Quy định về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy của trường Đại học Ngoại thương năm 2018

Đào tạo Đại học hệ chính quy

(Kèm theo QĐ số: 516/QĐ-ĐHNT-QLĐT của Hiệu trưởng Trường ĐHNT ngày 30/03/2018)

1. Quy định về xét tuyển thẳng

1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng

a. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT);

b. Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương, nhưng ngay năm trúng tuyển có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

c. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế, tốt nghiệp THPT năm 2018 được tuyển thẳng vào ngành đăng ký.

d. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, tốt nghiệp THPT năm 2018, được tuyển thẳng vào ngành đúng với môn thí sinh đạt giải (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật).

e. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế, tốt nghiệp THPT năm 2018, nội dung đề tài dự thi của thí sinh được Hội đồng tuyển sinh đánh giá là phù hợp môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký thì được tuyển thẳng vào ngành thí sinh đăng ký.

f. Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định, có điểm trung bình học tập từng năm lớp 10, 11, 12 từ 7,0 trở lên. Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định cho vào học

g. Thí sinh là người nước ngoài, đã tốt nghiệp THPT, đạt yêu cầu về kiểm tra kiến thức và ngôn ngữ của từng chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh của Nhà trường. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hội đồng tuyển sinh của Trường sẽ xem xét quyết định cho vào học.

h. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển (theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo); Thí sinh là người dân tộc rất ít người (theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ). Những thí sinh này phải đạt điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lớp 10,11,12 đạt loại giỏi. Căn cứ theo điểm bình quân của điểm tổng kết 3 năm lớp 10,11,12, Nhà trường xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Sau khi được xét trúng tuyển, thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm h phải học bổ sung kiến thức 01 năm tại một trường dự bị đại học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức (theo hướng dẫn tại công văn số 3259/BGDDT- GDDH ngày 30/05/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung kiến thức cho thí sinh được xét tuyển vào đại học, cao đẳng và quy định về môn học bồi dưỡng kiến thức và đánh giá đối với học sinh hệ dự bị đại học ban kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10 /2010) gồm 04 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học. Kết thúc đợt học, điểm tổng kết các môn học của thí sinh phải đạt từ 5,0 trở lên mới được trường Đại học Ngoại thương xếp vào học cùng khóa tuyển sinh năm 2019. Chỉ tiêu dành cho đối tượng quy định tại điểm h không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2018.

1.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng của các đối tượng quy định tại điểm a,b,c,d,e,f,g gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018);

- Bản sao hợp lệ ít nhất một trong các giấy tờ sau: Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc Chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng của đối tượng quy định tại điểm h gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 4 Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018);

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú và giấy chứng nhận đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng khác;

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

1.3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

- Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng gửi hồ sơ về Sở GDĐT trước ngày 20/05/2018.

- Sau khi có thông báo tuyển thẳng của Trường (trước 17 giờ 00 ngày 18/07/2018), thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đối tượng diện xét tuyển thẳng về trường Đại học Ngoại thương (trước ngày 23/07/2018, thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh). Quá thời hạn trên, thí sinh không nộp các giấy tờ quy định vừa nêu xem như từ chối nhập học.

2. Quy định về ưu tiên xét tuyển

2.1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

a. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn thi thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của thí sinh (Toán/Tin, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tiếng Nhật), tốt nghiệp THPT năm 2018 được cộng điểm ưu tiên theo môn đạt giải vào điểm xét tuyển của thí sinh.

b. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế, tốt nghiệp THPT năm 2018, nội dung đề tài được Hội đồng tuyển sinh đánh giá là phù hợp với môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của thí sinh thì được cộng điểm ưu tiên theo môn đạt giải vào điểm xét tuyển của thí sinh.

c. Thí sinh đạt các tiêu chí: đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 7,5 trở lên; đạt hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên; có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (không quá 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày thi môn Tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia – ngày 26/6/2018) IELTS đạt từ 6,5 trở lên, hoặc TOEFL ITP đạt từ 550, hoặc TOEFL iBT đạt từ 90 trở lên, hoặc đạt từ giải ba quốc gia môn Tiếng Anh trở lên; có tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 2018 (không bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) trong tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 16 điểm trở lên được ưu tiên xét tuyển vào một trong các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy giảng dạy bằng tiếng Anh (bao gồm chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, chương trình chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế).

- Mức điểm ưu tiên dành cho các đối tượng quy định tại điểm a, b như sau (Nếu đạt nhiều giải cùng một môn/lĩnh vực thì chỉ được hưởng một tiêu chuẩn cộng điểm cao nhất):

+ Thí sinh đạt giải nhất: cộng 4 điểm

+ Thí sinh đạt nhì: cộng 3 điểm

+ Thí sinh đạt giải ba: cộng 2 điểm

+ Thí sinh đạt giải khuyến khích: cộng 1 điểm

- Điểm xét tuyển dành cho các đối tượng quy định tại điểm a, b được tính như sau:

+ Đối với tổ hợp môn xét tuyển các môn không nhân hệ số:

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng + Điểm ưu tiên theo môn đạt giải

+ Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số:

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm môn 3 x 2) + [(Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng) x 4/3] + Điểm ưu tiên theo môn đạt giải

- Điểm xét tuyển đối với đối tượng ưu tiên quy định tại điểm c là chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức kết hợp đối với từng chương trình đào tạo đại học hệ chính quy giảng dạy bằng tiếng Anh và tổng điểm thí sinh đạt được (bao gồm điểm tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế quy đổi + tổng điểm 02 môn thi THPTQG năm 2018 trong các tổ hợp môn xét tuyển của trường. Trong trường hợp tại ngưỡng điểm đánh giá hồ sơ xác định trúng tuyển của từng chương trình đào tạo, số thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại, nhà trường sử dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12.

2.2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

-Đối với đối tượng quy định tại điểm a,b

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo Phụ lục 5 Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018);

+ Bản sao hợp lệ: giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia hoặc giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia (Thí sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia phải nộp kèm bản thuyết minh tóm tắt nội dung đề tài trên 1 trang A4).

-Đối với đối tượng quy định tại điểm c

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu download từ Website của trường Đại học Ngoại thương tại địa chỉ http://www.ftu.edu.vn)

+ Bản sao hợp lệ: Chứng chỉ Tiếng Anh, Chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

2.3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

-Đối với đối tượng quy định tại điểm a,b: Thí sinh gửi hồ sơ về Sở GDĐT trước ngày 20/05/2018. Kết quả ưu tiên xét tuyển thông báo cùng đợt xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Đối với đối tượng quy định tại điểm c:

+ Thí sinh gửi hồ sơ về trường Đại học Ngoại thương từ 11-20/07/2018.

+ Thời gian thông báo kết quả ưu tiên xét tuyển: trước 25/07/2018.

+ Thí sinh xác nhận nhập học: trước 28/07/2018

3. Các thông tin chung

- Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2018 được áp dụng chung cho tất cả các thí sinh kể cả những thí sinh đạt giải từ những năm trước.

- Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Địa chỉ nhận hồ sơ:

+ Trường Đại học Ngoại thương cơ sở phía Bắc (Mã tuyển sinh: NTH)

Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương, Tầng 2, Nhà A, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Tel: (84-24) 32595158; Fax 38343605

+ Trường Đại học Ngoại thương- Cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh (Mã tuyển sinh: NTS)

Ban Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh, Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM, Tel: (84-28) 35127254; Fax: (84-28) 3512725