Sidebar

Magazine menu

15
Mon, Jul

Năm học 2023 - 2024 - Một năm học sôi động và thành công của chương trình Marketing số

Tin tức khác

Trong năm học 2023 - 2024, với sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng, thường xuyên của Ban thực hiện chương trình Marketing số và Bộ môn Marketing và Truyền thông, Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (KT&KDQT), sinh viên chương trình Marketing số đã có cơ hội được trải nghiệm học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường ĐH Ngoại thương với hình thức đa dạng, phong phú, mang lại nhiều giá trị bổ ích và thực tiễn.

Cụ thể:
1. Về hoạt động giảng dạy và học tập (14 hoạt động/năm học)
▶️ Tổ chức triển khai 4 học phần đồng giảng (co-teaching) bao gồm: Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin Marketing và khai thác cơ sở dữ liệu lớn; Phát triển kỹ năng nghề nghiệp Marketing (FDMAP1).
▶️ Tổ chức triển khai 1 học phần theo phương pháp Project-based learning (PBL): Thực hành dự án nghiên cứu thị trường (FDMAP2).
▶️ 8 học phần thuộc nhóm đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành đã mời báo cáo viên là các chuyên gia, lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp tham gia chia sẻ 1 buổi học gồm: Marketing căn bản, Marketing quốc tế, Marketing dịch vụ, Marketing số, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nguyên lý kế toán, Quản trị tài chính, Pháp luật đại cương.
▶️ Tổ chức triển khai 1 học phần mời giảng là giảng viên doanh nghiệp tham gia giảng dạy toàn bộ học phần cho sinh viên K61 môn Truyền thông Marketing số.
▶️ Tổ chức triển khai 1 học phần mời giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy toàn bộ học phần cho sinh viên K61 môn Tâm lý và hành vi khách hàng.
2. Về hoạt động ngoại khóa (20 hoạt động/năm học)
▶️ Tổ chức 4 tọa đàm phát triển kỹ năng “Skill development” cho sinh viên K61 với các nội dung: Chiến lược chuẩn bị và tham gia các cuộc thi Marketing phạm vi toàn quốc và quốc tế; Chia sẻ kinh nghiệm tham gia các chương trình trao đổi quốc tế; Chia sẻ kinh nghiệm tham gia các chương trình Quản trị viên tập sự; Chia sẻ kinh nghiệm tham gia cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học.
▶️ Tổ chức 2 tọa đàm phát triển kỹ năng “Skill development” cho sinh viên K62 với các nội dung: Chia sẻ lộ trình học tập, hoạt động ngoại khóa và trao đổi quốc tế trong 4 năm học của sinh viên Marketing số; Mark your map.
▶️ Tổ chức 3 tọa đàm chuyên môn cho sinh viên K61 và K62 với các nội dung: Trí tuệ nhân tạo trong Marketing số; Marketing dịch vụ: Marketing sử dụng người có tầm ảnh hưởng và Marketing qua âm nhạc; Xây dựng phương án triển khai các học phần Coaching cho chuyên ngành Marketing số.
▶️ Tổ chức 1 tọa đàm nói chuyện nghề nghiệp “Career Talk” cho sinh viên K61 với nội dung: Đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
▶️ Tổ chức 1 tọa đàm nói chuyện nghề nghiệp “Career Talk” cho sinh viên K62 với nội dung: Chuyện nghề Marketing.
▶️ Tổ chức 2 chuyến tham quan doanh nghiệp cho sinh viên K61 và K62 bao gồm: AEON Mall Việt Nam, Markus Agency.
▶️ Tổ chức 1 buổi định hướng đầu khóa Orientation Day cho tân sinh viên K62 chuyên ngành Marketing số.
▶️ Tổ chức 1 cuộc thi “Dự án nghiên cứu thị trường xuất sắc” trong khuôn khổ môn học FDMAP2.
▶️ Phối hợp với Đoàn thanh niên trường cho sinh viên K62 tham gia chương trình “We - The Icebreakers”.
Phối hợp với Viện KT&KDQT tổ chức Activation Day cho sinh viên các Chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng, chương trình định hướng nghề nghiệp Quốc tế K62.
▶️ 13 sinh viên đến từ chương trình Marketing số ở cả khoá 61 và 62 tham gia vào Dự án Tập san Marketing và Đời sống CAMERA Issue #4 của CLB Marketing (MAC FTU) với chủ đề “Sóng dậy: A rising local story”. Trong đó, đồng Trưởng dự án là bạn Nguyễn Minh Thanh - Sinh viên K61 chương trình Marketing số.
▶️ 1 sinh viên đạt giải “Quả bóng vàng” trong giải Bóng đá nam mở rộng trường ĐH Ngoại thương.


Như vậy, trong năm học 2023 - 2024, sinh viên cả 2 khóa 61 và 62 của chương trình Marketing số đã được tiếp cận với các nội dung học tập liên quan trực tiếp tới khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành trong nhiều môn học với phương pháp học tập đa dạng, hiện đại, có sự tham gia đồng hành của các chuyên gia, doanh nghiệp, qua đó, gắn kết giữa việc học tập lý thuyết trên lớp với việc thực hành, trải nghiệm thực tiễn tại môi trường doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các em cũng đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao thông qua chuỗi các hoạt động ngoại khóa đa dạng, phong phú ở 2 nhóm “We - The Icebreakers” và “We - The Explorers”. Hy vọng rằng đây sẽ là những tiền đề quan trọng cho một năm học mới 2024 - 2025 bùng nổ và thành công hơn nữa của thầy và trò chương trình Marketing số.