Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun

Tuyên dương viên chức tiêu biểu Chương trình Đại sứ truyền thông Cơ sở II năm học 2023-2024

Tin tức khác

Ngày 03/6/2024, Cơ sở II tổ chức tuyên dương viên chức tiêu biểu Chương trình Đại sứ truyền thông Cơ sở II năm học 2023-2024.

 

Chương trình Đại sứ truyền thông Cơ sở II năm học 2023-2024 được triển khai nhằm đẩy mạnh cung cấp thông tin, truyền thông về Cơ sở II trên các nền tảng mạng xã hội; tăng cường quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của Cơ sở II, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo mở vì cộng đồng, xã hội trong đơn vị, tổ chức và trong hệ sinh thái giáo dục đến mỗi viên chức, người lao động.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã công bố và chúc mừng 10 viên chức tiêu biểu, được ghi nhận là Đại sứ truyền thông Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương năm học 2023-2024 gồm: 05 viên chức tiêu biểu có nhiều bài đăng, bài chia sẻ, và tham gia các hoạt động truyền thông tích cực; 05 viên chức tiêu biểu có bài đăng có hiệu ứng tương tác truyền thông cao nhất.

Chương trình Đại sứ truyền thông Cơ sở II năm học 2023-2024 đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của viên chức, người lao động tại Cơ sở II với nhiều hoạt động truyền thông đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Nhà trường, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo mở vì cộng đồng, xã hội.