Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun

Buổi sinh hoạt chuyên môn Khoa Tài chính - Ngân hàng “Machine learning trong tài chính: Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo vào dự báo vỡ nợ vay cá nhân”

Tin tức khác

BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG “MACHINE LEARNING TRONG TÀI CHÍNH: ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀO DỰ BÁO VỠ NỢ VAY CÁ NHÂN”
Ngày 23/5/2024, tại Không gian sáng tạo số FTU Digital Hub, Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Buổi sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Machine learning trong tài chính: Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo vào dự báo vỡ nợ vay cá nhân” dành cho các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm đến nội dung này.


Tại buổi chia sẻ, PGS, TS Nguyễn Việt Dũng - Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng đã giới thiệu một số nội dung như: Tổng quan về mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) và thuật toán Perceptron; Nền tảng toán học của ANN; Xử lý dữ liệu ban đầu, xử lý imbalanced dataset, features scaling, parameters initialization, dựng ANN, train, test dự báo vỡ nợ vay cá nhân và đánh giá hiệu quả trong Python (trực tiếp trong JN và sử dụng công cụ Tensorflow).


Buổi sinh hoạt đã diễn ra sôi nổi với những thảo luận, chia sẻ của các giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng và các học viên, sinh viên. Đây là cơ hội để các thầy cô cùng các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên có thể áp dụng những kiến thức này vào giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học để bắt kịp xu thế hiện nay.
-----