Tập huấn “Định hướng công tác chuyển đổi số” tại cơ sở II tp HCM

Tin tức khác

Nhằm nâng cao nhận thức của viên chức về vai trò, sự cần thiết của chuyển đổi số đối với cơ sở giáo dục đại học hiện nay, ngày 09/04/2021, Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức buổi tập huấn “Định hướng công tác chuyển đổi số” cho toàn viên chức tại Cơ sở II.

Tham dự buổi tập huấn có sự hiện diện của Ban Giám đốc Cơ sở II, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức tại Cơ sở II.
Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II nhấn mạnh công tác chuyển đổi số là định hướng trọng tâm của Nhà trường nói chung và Cơ sở II nói riêng. Chuyển đổi số là nội dung cụ thể hóa Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương của Bộ GD&ĐT và Nhà trường về chuyển đổi số để thích nghi với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Hơn nữa, chuyển đổi số là hoạt động cần thiết nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ cho sự phát triển chung của Nhà trường và tạo dựng môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp.


Tại buổi tập huấn, Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần FPT đã giới thiệu, chia sẻ các nội dung: Chuyển đổi số từ vĩ mô đến vi mô, Covid-19: Cuộc cách mạng bắt buộc, chuyển đổi số trong Giáo dục bậc cao. Ông Đinh Hữu Hùng – Phó Giám đốc Khối ngành Dịch vụ Quản trị Doanh nghiệp tại FPT IS giới thiệu, chia sẻ nội dung chuyển đổi văn hóa – con người trong chuyển đổi số.


Buổi tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của viên chức, những kiến thức và thực tiễn triển khai chuyển đổi số từ các báo cáo viên đã nâng cao nhận thức cho viên chức về chuyển đổi số, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả và chất lượng trong công tác và những bước cơ bản để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại đơn vị.