Sidebar

Magazine menu

29
Mon, May

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 1 năm 2023 ngày 19 và 20/ 5/2023

THÔNG BÁO

Cơ hội để hoàn thiện hồ sơ xin việc dành cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương

 Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ, công chức, viên chức về xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Ngoại thương thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 19, 20 tháng 5 năm 2023. Đặc biệt:

– Miễn phí dự thi cho sinh viên đang học tại trường Đại học Ngoại thương lần đầu không đăng ký nhận chứng chỉ

– Giảm 50% lệ phí dự thi (250.000 VNĐ) cho sinh viên đang học tại Đại học Ngoại thương dự thi lần đầu và đăng ký nhận chứng chỉ

Thông tin chi tiết tại đây

Hồ sơ đăng ký thi: https://udcntt.ftu.edu.vn/ho-so-du-thi/