Sidebar

Magazine menu

27
Mon, May

60 năm trường Đại học Ngoại thương: Khi niềm tự hào cất lời

Chặng đường 60 năm đóng góp vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, Trường Đại học Ngoại thương là cái nôi đào tạo ra những cán bộ quản lý, quản trị, doanh nhân xuất sắc, những công dân toàn cầu đã gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh ở Việt Nam và trên trường quốc tế.