Sidebar

Magazine menu

22
Sat, Jun

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Ngoại thương cũng là cơ sở đào tạo cung cấp các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cũng như dài hạn đáp ứng nhu cầu của người học như:

 • Kinh doanh cao cấp Keieijuku
 • Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu
 • Nghiệp vụ Đấu thầu và quản lý dự án
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 • Đào tạo Thư ký và Trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
 • Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
 • Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
 • Kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp phòng, ban
 • Quản trị và đánh giá chất lượng dịch vụ
 • Kỹ năng xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, v.v.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có chất lượng đạt chuẩn, được thiết kế khoa học, hiện đại, linh hoạt, đảm bảo tính thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu của người học.