Sidebar

Magazine menu

15
Mon, Jul
32 Bài viết mới

Thông báo về thời gian đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp học bạ và chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Căn cứ Thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2019, Phòng Quản lý đào tạo thông báo thời gian, cách thức đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả học tập 3 năm học THPTQG và chứng chỉ quốc tế từ 12h00 ngày 15/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019 tại địa chỉ website http://tuyensinh.ftu.edu.vn.

Thông tin xem chi tiết tại đây!

hoặc vào trang website: http://tuyensinh.ftu.edu.vn để đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả học tập 3 năm học THPTQG và chứng chỉ quốc tế từ 12h00 ngày 15/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019.