Ngày 15/10/2017, Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Chương trình thường niên Ngày hội Ngoại thương – FTU’s Day 2017 với nhiều hoạt động tập thể vô cùng ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng khó quên.

Các bài khác...