Thông báo tuyển dụng của EY

Học bổng - Việc làm

EY đang tìm kiếm các ứng viên đủ điều kiện! Đóng hồ sơ vào ngày 22/3/2020.

 

✅ Ho Chi Minh City Office:
1. Dịch vụ Bảo hiểm: http://bit.ly/2VpDK7b
2. Dịch vụ Thuế & Tư vấn: http://bit.ly/3cikZIy
3. Dịch vụ rủi ro công nghệ: http://bit.ly/2TsUqrU

✅ Hanoi Office:
1. Dịch vụ Bảo hiểm: https://bit.ly/3cfVjwe
2. Dịch vụ Thuế & Tư vấn: https://bit.ly/2I3PLqW
3. Dịch vụ rủi ro công nghệ: https://bit.ly/2PMM7pR
4. Dịch vụ Tư vấn CNTT: https://bit.ly/2wVmyfA
--------------------------


??Thông tin liên hệ:
☑️ Ho Chi Minh City Office
Ms Linh Thuy Ho: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: + 84 28 3629 7172

☑️ Hanoi Office
Ms Hang Minh Sam: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: + 84 24 3211 6292

#BetterWorkingWorld #WorldsBestWorkplaces
#2020GraduateRecruitment

Cập nhật link với thông tin chi tiết: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yg-RPG0WsFHV2u1RD4sclfxLwyzjjsUF?fbclid=IwAR21IfoBz4IVTnamcNBvX8PyS0LB5lZoBPw0hn7UtmgoZFIkEgDY_vGiDTQ

Our website is protected by DMC Firewall!