Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày kể từ 0h ngày 01/04/2020

Phòng Chống Dịch COVID 19

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: THỰC HIỆN CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI TRONG 15 NGÀY KỂ TỪ 0H NGÀY 01/04/2020.

 

Đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, NCS FTU thực hiện nghiêm chỉ thị của TTCP và thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông báo từ nhà trường để tổ chức, sắp xếp giảng dạy, học tập, làm việc từ xa an toàn và hiệu quả!

Toàn văn Chỉ thị xem tại đây >>>

TOÀN DÂN ĐỒNG LÒNG ĐOÀN KẾT CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH!

Our website is protected by DMC Firewall!