Danh mục giáo trình/sách tham khảo đã XB năm 2009

Sách Giáo trình

Danh mục giáo trình/sách tham khảo đã xuất bản năm 2009

STT

Tên tác giả

Tên giáo trình/sách

Loại sách

Nhà XB

Ghi chú

01

 Nguyễn Thị Mơ

Pháp luật trong hoạt động KTĐN

Giáo trình

TT&TT

Kinh phí nhà trường

02

 Đinh Xuân Trình

Thanh toán quốc tế

Giáo trình

TT&TT

Kinh phí nhà trường

03

 Nguyễn Hữu Khải

Kinh tế ngoại thương

Giáo trình

TT&TT

Kinh phí nhà trường

04

Hoàng Văn Châu

Logistics và vận tải quốc tế

Giáo trình

TT&TT

Kinh phí nhà trường

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd