Danh mục giáo trình/sách tham khảo đã XB năm 2011

Sách Giáo trình

Danh mục giáo trình/sách tham khảo đã xuất bản năm 2011

STT

Tên tác giả

Tên giáo trình/sách

Loại sách

Nhà XB

Ghi chú

01

 Đặng Thị Nhàn

Thanh toán quốc tế

Giáo trình

KH&KT

Kinh phí nhà trường

02

Nguyễn Như Tiến

Vận tải giao nhận trong ngoại thương

Giáo trình

KH&KT

Kinh phí nhà trường

03

Nguyễn Thu Thủy

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Giáo trình

Lao động

Kinh phí nhà trường

04

Trịnh Thị Thu Hương

Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

Giáo trình

TT&TT

Kinh phí nhà trường

05

Nguyễn Thị Mơ

Pháp luật Thương mại quốc tế

Giáo trình

Lao động

Kinh phí nhà trường

06

Tô Thị Hải Yến

Tin học đại cương

Giáo trình

Hồng Đức

Kinh phí nhà trường

07

Bùi Ngọc Sơn

Pháp luật doanh nghiệp

Giáo trình

ĐHQGHN

Kinh phí nhà trường

08

Nguyễn Xuân Minh

Hợp đồng xuất nhập khẩu tiếp cận từ khía cạnh pháp lý, nghiệp vụ, ngôn ngữ - tiếng Anh

Sách chuyên khảo

ĐHQGTPHCM

Kinh phí tác giả

09

Nguyễn Xuân Minh

Import - Export and International payment

Sách tham khảo

ĐHQGTPHCM

Kinh phí tác giả

10

Nguyễn Xuân Minh

Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Sách tham khảo

ĐHQGTPHCM

Kinh phí tác giả

11

Nguyễn Thị Quy

Lạm phát và tác động của lạm phát tới doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam - trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu giày da và dệt may

Sách tham khảo

KH&KT

Kinh phí tác giả

12

Lê Thị Thu Hà

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Sách tham khảo

TT&TT

Kinh phí tác giả

13

Nguyễn Văn Minh

Kinh tế ngầm: đo lường và đánh giá

Sách tham khảo

Lao động

Kinh phí tác giả

14

Phạm Thị Hồng Yến

An toàn thực phẩm và việc thực thi hiệp định SPS/WTO: kinh nghiệm quốc tế và giải pháp đối với Việt Nam

Sách tham khảo

TT&TT

Kinh phí tác giả

DMC Firewall is a Joomla Security extension!