Danh mục giáo trình/sách tham khảo đã XB năm 2012

Sách Giáo trình

Danh mục giáo trình/sách tham khảo đã xuất bản năm 2012

STT

Tên tác giả

Tên giáo trình/sách

Loại sách

Nhà XB

Ghi chú

01

Vũ Chí Lộc

Đầu tư quốc tế

Giáo trình

ĐHQGHN

Kinh phí nhà trường

02

Hồ Thúy Ngọc

Pháp luật sở hữu trí tuệ

Giáo trình

ĐHQGHN

Kinh phí nhà trường

03

Nguyễn Văn Hồng

Thương mại điện tử căn bản

Giáo trình

Hồng Đức

Kinh phí nhà trường

04

Nguyễn Thị Toàn

Lý thuyết toán cao cấp 1

Giáo trình

TT&TT

Kinh phí nhà trường

05

Phùng Duy Quang

Bài tập toán cao cấp 1

Sách bài tập

TT&TT

Kinh phí nhà trường

06

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Dịch kinh tế TM Việt – Hán

Giáo trình

TT&TT

Kinh phí nhà trường

07

Phạm Duy Liên

Giao dịch thương mại quốc tế

Giáo trình

Thống kê

Kinh phí nhà trường

08

Đào Thị Thu Giang

Kế toán quản trị

Giáo trình

KH&KT

Kinh phí nhà trường

09

Đào Thị Thu Giang

Câu hỏi và bài tập kế toán quản trị

Sách bài tập

KH&KT

Kinh phí nhà trường

10

Phạm Thị Hồng Yến

Kinh doanh quốc tế

Giáo trình

Thống kê

Kinh phí nhà trường

11

Nguyễn Văn Hồng

Đàm phán thương mại quốc tế

Giáo trình

Thống kê

Kinh phí nhà trường

12

Trần Thị Kim Anh

Nguyên lý kế toán

Giáo trình

Thống kê

Kinh phí nhà trường

13

Lê Thị Thu Thủy

Quản trị chiến lược

Giáo trình

Bách khoa Hà Nội

Kinh phí nhà trường

14

Nguyễn Trọng Hải

Nguyên lý thống kê kinh tế

Giáo trình

Thời đại

Kinh phí nhà trường

15

Nguyễn Thị Quy

Tài trợ thương mại quốc tế

Giáo trình

Thống kê

Kinh phí nhà trường

16

Lê Thị Ánh Kim

Đọc hiểu tiếng Nga chuyên ngành KTĐN

Sách tham khảo

Lao động

Kinh phí nhà trường

17

Đoàn Văn Khái

Lôgic học và phương pháp học tập, NCKH

Giáo trình

Giáo dục

Kinh phí nhà trường

18

Nguyễn Thị Mơ

Pháp lý đại cương

Giáo trình tái bản

Hồng Đức

Kinh phí nhà trường

19

Nguyễn Thị Mơ

Pháp luật trong hoạt động KTĐN

Giáo trình tái bản

Bách Khoa Hà Nội

Kinh phí nhà trường

20

Bùi Ngọc Sơn

Nâng cao năng lưc xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản

Sách chuyên khảo

ĐHQGHN

Kinh phí tác giả

21

Trịnh Thị Thu Hương

Phát triển dịch vụ vận tải Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập KTQT

Sách chuyên khảo

Lao động

Kinh phí tác giả

22

Trần Thị Ngọc Quyên

Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản và phát triển mạng lưới sản xuất ô tô tại Đông Á

Sách tham khảo

Công an Nhân dân

Kinh phí tác giả

23

Nguyễn Tiến Hoàng

Việt Nam với việc giải quyết tranh chấp tại tổ chức thương mại thế giới

Sách chuyên khảo

ĐHQGTPHCM

Kinh phí tác giả

24

Hoàng Văn Châu

Xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học của Việt Nam

Sách chuyên khảo

TT&TT

Kinh phi tác giả

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd