Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên - Các CLB sinh viên

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2018 - 2019, Trung ương Đoàn - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn, Hội sinh viên TP. Hà Nội đã tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 của Trường ĐHNT, gồm 14 tập thể, 10 cá nhân.

 14 tập thể gồm:
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại Thương: Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc Khối Đại học Cao đẳng năm học 2018 – 2019”; Bằng khen của Trung ương Đoàn
2. BCH Liên Chi đoàn Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở Quảng Ninh: Bằng khen của Trung ương Đoàn
3. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (FSSC): Bằng khen của Trung ương Đoàn
4. Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Ngoại thương: Bằng Khen của TW Hội Sinh viên Việt Nam
5. CLB Âm Nhạc (MC): Bằng Khen của TW Hội Sinh viên Việt Nam
6. BCH Chi đoàn Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội
7. Chi đoàn thanh niên Khoa Quản trị Kinh doanh: Bằng khen của Trung ương Đoàn
8. BCH Chi đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội
9. BCH Chi đoàn khoa Kinh tế quốc tế: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội
10. BCH Chi đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội
11. CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học (YRC): Bằng Khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội
12. CLB Nhà Doanh nghiệp tương lai (TEC): Bằng Khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội
13. CLB Marketing (MAC): Bằng Khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội
14. CLB Nhảy (DC): Bằng Khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội

10 cá nhân gồm:
1. ThS. Hoàng Tuấn Dũng - Bí thư BCH Đoàn trường: Bằng khen của Trung ương Đoàn
2. Nguyễn Phương Thảo - Phó Bí thư Đoàn Trường: Bằng khen của Trung ương Đoàn
3. Nguyễn Lan Anh - Chủ tịch CLB Diễn đàn sinh viên (FTU Forum): Bằng khen của Trung ương Đoàn
4. Doãn Trà My - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngoại thương: Bằng khen của TW Hội Sinh viên Việt Nam
5. Lê Giang - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngoại thương: Bằng khen của TW Hội Sinh viên Việt Nam
6. Nguyễn Nhật Linh – Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoá, Đoàn thanh niên trường Đại học Ngoại thương: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội
7. Nguyễn Việt Tùng - Trưởng ban Tổ chức, Đoàn thanh niên trường Đại học Ngoại thương: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội
8. Đinh Quốc Lập - Trưởng ban Thông tin – Truyền thông,
Đoàn thanh niên trường Đại học Ngoại thương: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội
9. Lê Trung Anh - Trưởng ban Đối ngoại, Đoàn thanh niên trường Đại học Ngoại thương: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội
10. Phùng Phương Hoa - Phó trưởng ban Tình nguyện - Xã hội, Đoàn thanh niên trường Đại học Ngoại thương: Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội

Cũng trong năm 2019, BGH Trường ĐHNT cũng đã trao tặng 61 Giấy khen; BCH Đoàn trường trao tặng 367 Giấy khen cho các cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong công tác phong trào thanh niên, sinh viên; BCH Hội Sinh viên trao Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 130 sinh viên.

Xin chúc mừng những thành tích đã đạt được của các cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên trong công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2018 - 2019 vừa qua. Chúc công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trường ĐHNT trong năm học 2019- 2020 sẽ tiếp tục gặt hái được thêm nhiều thành công hơn nữa.

Our website is protected by DMC Firewall!