20
Thứ 5, 02
10 Bài viết mới

Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư của Nhà trường

Về FTU

 Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư của trường Đại học Ngoại Thương

1.  Giáo sư:

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Năm được phong

Ghi chú

1

GS, TS Hoàng Văn Châu

Nguyên Hiệu trưởng

2002

 

2. Phó Giáo sư:

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Năm được phong

Ghi chú

1

PGS, TS Bùi Anh Tuấn

Hiệu trưởng

2003

 

2

PGS, TS Đào Thị Thu Giang

Phó Hiệu trưởng

2015

 

3

PGS, TS Lê Thị Thu Thuỷ

Phó Hiệu trưởng

2015

 

4

PGS, TS Nguyễn Thu Thuỷ

Phó Hiệu trưởng

2013

 

5

PGS, TS Vũ Hoàng Nam

P. HTQT

2015

 

6

PGS, TS Đào Ngọc Tiến

P. QLKH

2015

 

7

PGS, TS Đỗ Hương Lan

P. QLKH

2015

 

8

PGS, TS Tăng Văn Nghĩa

Khoa Sau ĐH

2009

 

9

PGS, TS Phạm Thu Hương

Khoa Sau ĐH

2009

 

10

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Khoa ĐTTC

2015

 

11

PGS, TS Hồ Thuý Ngọc

Khoa ĐTQT

2015

 

12

PGS, TS Nguyễn Văn Minh

Viện KT&TMQT

2012

 

13

PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh

Viện KT&TMQT

2010

 

14

PGS, TS Nguyễn Văn Thoan

TTTT&KT

2015

 

15

PGS, TS Bùi Ngọc Sơn

Khoa Luật

2008

 

16

PGS, TS Bùi Thị Lý

Khoa KT&KDQT

2010

 

17

PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương

Khoa KT&KDQT

2012

 

18

PGS, TS Nguyễn Thanh Bình

Khoa KT&KDQT

2010

 

19

PGS, TS Nguyễn Văn Hồng

Khoa KT&KDQT

2007

 

20

PGS, TS Phạm Duy Liên

Khoa KT&KDQT

2005

 

21

PGS, TS Vũ Chí Lộc

Khoa KT&KDQT

2004

 

22

PGS, TS Vũ Thị Kim Oanh

Khoa KT&KDQT

2011

 

23

PGS, TS Từ Thuý Anh

Khoa KTQT

2012

 

24

PGS, TS Đặng Thị Nhàn

Khoa TCNH

2010

 

25

PGS, TS Nguyễn Việt Dũng

Khoa TCNH

2013

 

26

PGS, TS Nguyễn Thị Quy

Khoa TCNH

2002

 

27

PGS, TS Nguyễn Thị Bích Hà

Khoa Tiếng Nhật

2005

 

28

PGS, TS Đoàn Văn Khái

Khoa LLCT

2008

 

29

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh

Giám đốc CS II

2012

 

30

PGS, TS Võ Khắc Thường

CS II

2014

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd