11
Thứ 4, 12
12 Bài viết mới

Sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển trường đến năm 2030

Về FTU

* SỨ MẠNG, TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+ Sứ mạng 

Đào tạo những công dân toàn cầu có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, sáng tạo và chuyển giao tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

+ Tầm nhìn phát triển

Là trường đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, trong đó kinh tế và kinh doanh là thế mạnh, với chất lượng đào tạo và nghiên cứu được công nhận quốc tế, nằm trong nhóm 300 trường hàng đầu châu Á.

+ Các giá trị cốt lõi của trường Đại học Ngoại thương

- Trung thực
Trung thực trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và trong tất cả các hoạt động là chuẩn mực đạo đức cốt lõi của Nhà trường.
- Công bằng
Công bằng trong tạo cơ hội học tập và phát triển, công bằng trong đánh giá và công bằng trong đãi ngộ.
- Trách nhiệm
Đội ngũ cán bộ giảng viên có chuyên môn cao, năng động, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp luôn cống hiến hết mình cho thành công của Nhà trường.
- Sáng tạo
Tích cực chủ động trong đổi mới, sáng tạo trên cơ sở tiếp thu những cái mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả mọi hoạt động của Nhà trường.

* CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐẾN NĂM 2030

Mục tiêu chung:
Xây dựng Trường Đại học Ngoại thương trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng ở Việt Nam, có đẳng cấp tại khu vực châu Á; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và có năng lực làm việc chuyên nghiệp trong môi trường toàn cầu, cung cấp các sản phẩm khoa học công nghệ hữu ích cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Mục tiêu cụ thể:
+ Mục tiêu 1: Phát triển thành trường đại học dẫn đầu về chất lượng đào tạo, tạo dựng vị thế ở khu vực và được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế.
+ Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực và hiệu suất nghiên cứu khoa học, hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao tri thức, tư vấn kinh tế và kinh doanh uy tín ở Việt Nam.
+ Mục tiêu 3: Kiến tạo môi trường học tâp và làm việc năng động, sáng tạo và quốc tế hóa.
+ Mục tiêu 4: Phát triển toàn diện chất lượng nguồn nhân lực (viên chức quản lý, giảng viên, nhân viên) đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.
+ Mục tiêu 5: Thiết lập hệ thống quản trị đại học tiên tiến, hiện đại hướng tới chuẩn mực quốc tế
+ Mục tiêu 6: Tăng cường thu hút, đa dạng hóa các nguồn tài trợ, đầu tư của tổ chức, cá nhân; mở rộng khuôn viên và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.

Our website is protected by DMC Firewall!