Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019

THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019.

 Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;

Ngày 23/12/2019, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Trường Đại học Ngoại thương năm 2019 thành lập theo Quyết định số 3780/QĐ-ĐHNT ngày 20/12/2019 đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư tại Trường đối với 03 hồ sơ. Kết quả 03 hồ sơ đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/chuyên  ngành KH xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Phạm Thu Hương

Phó Giáo sư

Kinh tế

8/8/8

2

Cao Đinh Kiên

Phó Giáo sư

Kinh tế

9/9/9

3

Ngô Quốc Chiến

Phó Giáo sư

Luật học

8/8/9


Nhà trường thông báo kết quả họp xét đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường.
Nếu có ý kiến phản ánh xin gửi về Hội đồng thông qua Phòng Tổ chức Hành chính (Phòng 804, nhà A) , trước ngày 07/01/2020, liên hệ đ/c Nguyễn Trà Mi, số điện thoại 0912 643 468, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng thông báo!

Our website is protected by DMC Firewall!