Biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề "nóng" ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Nên, các quốc gia hướng tới phát triển bền vững trong đó tăng trưởng xanh được xây dựng trên cơ sở phát triển bền vững. Vì vậy, ngày 12/10/2016, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi Toạ đàm khoa học:"Tăng trưởng xanh - Những cơ hội nghiên cứu mới".

Các bài khác...