Trong các ngày từ 22 đến 24/11/2017, đại diện trường Đại học Ngoại thương đã có buổi tiếp thân mật và làm việc với đại diện một số trường ĐH, tổ chức quốc tế gồm: ĐH Auckland (New Zealand); ĐH Saint Peterburg (Nga); TS. Alastair Morrison - Giám đốc Phát triển quốc tế, ĐH Bournemouth (UK); TS. Alexander Kopiwa - Phó Chủ tịch Tập đoàn Areopa Group International; GS. Rodrigo Polanco - Chuyên gia cao cấp Viên thương mại Thế giới (WTI).

Các bài khác...