Các hoạt động hợp tác quốc tế diễn ra trong tuần

Hợp tác quốc tế

Tuần từ 11/3 đến 18/3/2019, đại diện lãnh đạo Nhà trường đã tiếp một số đối tác trong và ngoài nước.

 Ngày 11/3/2019, PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng và PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng đã tiếp Phó Hiệu trưởng ĐH Kobe (Nhật Bản) sang thăm và trao đổi về tiếp tục triển khai chương trình song bằng cử nhân và thạc sỹ, đặt cơ sở đại diện của mỗi bên tại bên kia, triển khai hội thảo khoa học thường niên và một số hợp tác khác.

Ngày 13/3/2019, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng đã tiếp và làm việc với đại diện VinUni thuộc Tập đoàn Vingroup trao đổi về các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, học bổng, hoạt động sinh viên.