Sidebar

Magazine menu

29
Thu, Sep

Hợp tác doanh nghiệp

Phát huy thế mạnh là môi trường đào tạo năng động, sáng tạo và tích cực hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương luôn xác định hợp tác doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường nhờ vào những triển vọng kết nối nguồn lực trong tương lai.

Ngày 15/09/2022, Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại và Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng - SEONGON tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp với chủ đề “Google Marketing – Từ đam mê đến làm nghề”.

Ngày 10/08/2022, Phòng Truyền thông & QHĐN Trường ĐH Ngoại thương và Ban Truyền thông & QHĐN Cơ sở II tại TP. HCM đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp “Từ giảng đường Đại học tới vũ trụ ngành Marketing” theo hình thức trực tuyến.

More Articles ...

Page 1 of 4