TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ:

        91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại:

        (04) 32595158

Fax:

        (04) 38343605

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

Số máy lẻ

Chức vụ

Cô Lê Thanh Tuyền

0

Trực tổng đài

Cô Đặng Thị Thu Hương

285

Lễ tân

Cô Mai Thị Thơm 

285

Lễ tân

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Thầy Phạm Việt Tiệp

202

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thu Hà

205

Chuyên viên

Thầy Trần Đắc Lộc

207

Chuyên viên

 Danh bạ Tổng hợp Thư điện tử Email 2016