Bộ môn Tiếng Nga

Các đơn vị

Website: (Đang xây dựng...)

Bộ môn tiếng Nga được thành lập năm 1991, là đơn vị chuyên môn độc lập, trực thuộc Ban Giám hiệu. Trước kia Bộ môn là tổ Nga văn thuộc Khoa Ngoại ngữ, ra đời ngay sau khi thành lập trường năm 1960;

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1. Trần Văn Duẩn (1960-1974).

2. Nguyễn Văn Giao (1974-1989).

3. Đàm Quang Chiểu (1989-1994).

4. Hoàng Thị Quý (1994-2005).

5. ThS Lê Thị Ánh Kim (2005 đến 2015).

6. TS Chu Phương Anh (Hiện nay).

Email

Chu Phương Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Kim Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tạ Thị Thanh Tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Quỳnh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Thị Bến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành tích đạt được:

Trước năm 1990: tổ Nga văn thuộc Khoa Ngoại ngữ là một trong hai đơn vị của Trường Đại học Ngoại thươngcó 10 năm liền đạt danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Tổ Nga văn chịu trách nhiệm đào tạo tiếng Nga cho hệ nghiệp vụ và hệ phiên dịch của Trường Đại học Ngoại thương, góp phần đào tạo một thế hệ cán bộ ngoại thương biết tiếng Nga phục vụ cho ngành ngoại thương đất nước.

Thời kỳ 1990-2000: Bộ môn tiếng Nga được Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại thương tặng cờ thi đua, là đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong thời kỳ đổi mới. Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy ngoại ngữ tiếng Nga cho chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương.

Từ năm 2000 đến nay: Bộ môn tiếng Nga luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động giỏi.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 628)
Địa điểm: Tầng 3 - Nhà B.