Khoa Tiếng Trung Quốc

Các đơn vị

Website: (Đang xây dựng...)

Khoa tiếng Trung Quốc trước đây có tên là Bộ môn Trung văn được thành lập năm 1966 trực thuộc Khoa Ngoại ngữ, là một Bộ môn độc lập trực thuộc Ban Giám Hiệu.

Cùng với sự mở rộng qui mô và đa dạng hoá ngành đào tạo của nhà trường, từ 1/4/2006 được quyết định thành lập Khoa tiếng Trung Quốc. Khoa tiếng Trung Quốc trường Đại học Ngoại thương là một địa chỉ tin cậy về đào tạo tiếng Trung Quốc, đặc biệt là tiếng Trung Quốc chuyên ngành kinh tế, thương mại.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kì:

1. Thầy Nguyễn Thiện Đạt - Tổ trưởng tổ tiếng Trung. 

2. Thầy Đào Quốc Khánh - Trưởng Bộ môn Trung Văn. Bộ môn Trung Văn được thành lập từ năm 1989

3. Cô Bùi Ngọc Bích - Trưởng Bộ môn Trung Văn

4. Thầy Nguyễn Ngọc Duy - Trưởng Bộ môn, Trưởng Khoa. Năm 2006 Khoa tiếng Trung Quốc được thành lập.

5. ThS Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng khoa từ năm 2007 đến nay.

Email

Nguyễn T Thanh Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thúy Hạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Thùy  Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thanh Thùy Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Minh Hồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thị Thu Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Thanh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trịnh Thị Thanh  Huệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Thị Thùy Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Bảo  Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Bích Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Quang Sáng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Nhật  Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Hoàng Thu Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Mạnh  Toàn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 588, 586)
Website: (Đang xây dựng...)
Địa điểm: Tầng 2 - Nhà B

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd