Khoa Tài chính Ngân hàng

Các đơn vị

Website: http://fbf.ftu.edu.vn/

Khoa Tài chính - Ngân hàng được thành lập ngày 01/04/2006 theo Quyết định số 1798/QĐ-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở các Bộ môn Thanh toán quốc tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Thị trường chứng khoán trực thuộc Khoa Kinh tế Ngoại thương của Trường Đại học Ngoại thương và được giao nhiệm vụ triển khai ngành đào tạo mới của trường là ngành Tài chính - Ngân hàng.

Kế thừa 50 năm kinh nghiệm giảng dạy Tài chính - Ngân hàng với các môn học truyền thống như Thanh toán quốc tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Thị trường chứng khoán, việc thành lập Khoa Tài chính - Ngân hàng đã đưa vị thế của trường Đại học Ngoại thương lên một tầm cao mới. Khi mới thành lập, Khoa chỉ có duy nhất một chuyên ngành đào tạo là Tài chính quốc tế, đến năm 2010, Khoa đã triển khai đào tạo bốn chuyên ngành là Tài chính quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Ngân hàng và cử nhân Chất lượng cao Tài chính - Ngân hàng giảng bằng tiếng Anh với số sinh viên theo học lớn thứ 2 trong toàn trường, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương đa dạng hoá các ngành đào tạo của Nhà trường. Hoạt động giảng dạy, quản lí sinh viên của Khoa đều thực hiện trên cơ sở gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, lí thuyết với thực hành. Bên cạnh đó, Khoa còn rất tích cực trong việc triển khai các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa cũng như của Nhà trường. 

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

1. PGS, TS Nguyễn Thị Quy (2006 - 2008).

2. PGS, TS Nguyễn Đình Thọ (2008 - 2010).

3. PGS, TS Đặng Thị Nhàn (Hiện nay). 

Email

Nguyễn Việt Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Thu  Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Đỗ Thị Tuyết Vân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Lương  Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thế  Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Trần Trung  Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Đình  Đạt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Mạnh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Diệp  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn  Phúc  Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hồ Hồng  Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Thị  Hồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thu  Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thanh Hưng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đỗ Duy  Kiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị  Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Phương  Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Ngọc  Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Diệu Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hoàng  Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Tuyết  Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Thị  Nhàn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Hồng Nguyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Thanh  Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Đỗ  Quyên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Xuân  Quỳnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vnquynhnguyen">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị  Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Hà  Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thu Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Xuân Minh Thúy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kim Hương  Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thu Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thành  Tuyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Tú  Uyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quang  Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Ngọc Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Mnh Trâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đinh Thị Hà Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dương Thị Hồng  Vân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

- Tập thể lao động xuất sắc cấp Trường 4 năm liên tục (năm học 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010).

- Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2008-2009.

- Bằng khen Công đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008.

- Giấy khen của Thành ủy Hà Nội về 3 năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh (năm học 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009).

- Giấy khen Bí thư chi bộ đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (năm học 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). 

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 534, 535, 537).
Địa điểm : (Tầng 2 - Nhà B).

Our website is protected by DMC Firewall!