Phòng Y tế

Các đơn vị

Website: (Đang xây dựng...)

Lãnh đạo đơn vị:

Từ trước đến 1987: Phòng Y tế trực thuộc BGH và có tên là Trạm Y tế, Trưởng trạm là Ông Nguyễn Văn Lợi.

- Từ năm 1987 đến năm 1989: Bà Phạm Thị Tâm là Trưởng phòng.

- Từ năm 1989 đến tháng 6/2010: Tổ Y tế trực thuộc phòng Quản trị thiết bị.

- Từ tháng 7/2010 đến 2013: Phòng Y tế trực thuộc BGH, trưởng phòng: bà Phạm Thị Tâm.

- Từ năm 2013: Trưởng phòng: BS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Email

Nguyễn T Hồng Vân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lương Thị Thúy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị An Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cao Thị Liên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 314)
Địa điểm: Tầng 1 - Nhà B.

Our website is protected by DMC Firewall!