Khoa Sau Đại học

Các đơn vị

Website: http://sdh.ftu.edu.vn/

Năm 1994, trường Đại học Ngoại thương đã được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học theo Quyết định số 450/TTg ngày 24/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (KTTG&QHKTQT), mã số 60.31.07 cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường từ năm 1994 theo Quyết định số 2773/ GD-ĐT ngày 26/9/1994 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đối với cả hai cấp đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Đặc biệt năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 5817/QĐ-BGĐ & ĐT-ĐH&SĐH ngày 24/10/2003 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, mã số 60.34.05. Năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 1045//QĐ-BGĐ&ĐT ngày 06/03/2006 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Thương mại, mã số 60.34.10. Cho đến nay, Trường Đại học Ngoại thương đã và đang đào tạo 16 khoá trình độ thạc sĩ KTTG, 6 khóa QTKD, 3 khóa TM và 14 khoá trình độ tiến sĩ KTTG và QHKTQT.

Trưởng Khoa Sau đại học qua các thời kỳ

1. GS, TS Hoàng Văn Châu (1995 - 1998).

2. PGS, TS Vũ Chí Lộc (1998 - 2004).

3. PGS, TS Đỗ Thị Loan (2005 - 2008).

4. PGS, TS Tăng Văn Nghĩa (2009 - nay).

Email

Tăng Văn  Nghĩa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thu  Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn  Cảnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Phương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thu  Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thanh  Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quốc  Tuân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị An Ly This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Hoàng Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Thu Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 218, 216)
Địa điểm: Tầng 9 - Nhà A

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd